Zie Het Zonnig lid van Bewust Ede

 In Uncategorized

Bij Zie Het Zonnig staan we natuurlijk een bewuste, gezonde en duurzame manier van leven voor. De thema’s bewustwording, gezondheid en duurzaamheid zijn onderling verbonden en hangen op allerlei manieren samen. Als we ons er goed bewust van zijn dat ons leven op aarde eindig is, dan zullen we ook beseffen dat deze planeet ons in bruikleen is gegeven. De generaties na ons hebben ook recht op een gezonde aarde met voldoende schoon water, voedsel en grondstoffen. Fossiele brandstoffen raken op, dus we moeten stappen maken om op een duurzamere manier energie op te wekken. Verbranding van kolen en dieselolie geeft problemen met smog en fijnstof, die de ogen en luchtwegen aantasten. Iedereen die wel eens op een windstille dag in Beijing is geweest kan daarover meepraten.

Zie Het Zonnig is daarom lid geworden van Bewust Ede, het locale platform voor bewuste burgers. Neem ook eens een kijkje op hun interessante website voor een stukje bewustwording: Bewust Edebewustnetwerk

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt