Maximale opbrengst van plat dak

 In Uncategorized

Op een plat dak worden zonnepanelen meestal in rijen opgesteld gericht op het zuiden. Dan moet er echter een grote ruimte tussen de rijen worden gelaten, zodat niet de ene rij een schaduw werpt op de andere rij. Met deze opstelling worden dus veel vierkante meters onbenut gelaten. Per paneel wordt de grootste opbrengst behaald door hem te richten op het zuiden met een hellingshoek van 36 graden. Als echter een kleine hellingshoek wordt gekozen van 10 tot 12 graden, dan wekt een paneel gericht op het oosten of westen niet eens zoveel minder op, nl. ongeveer 10% minder.

Door panelen in de opstelling te richten op het oosten en westen kan het dakoppervlak maximaal worden benut. Er ontstaat dan geen schaduw van de ene op de andere rij. In totaal kunnen er op een plat dak dan meer kWh worden geoogst. Een ander voordeel van deze oost-west opstelling is de geringe ballast die daarvoor nodig is. De wind waait er over heen.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt