Garanties

Laagste prijs

Niet-goed-geld-terug

Vaste aanneemsom: geen meerwerkkosten achteraf

Productgaranties

– 10 jaar productgarantie op zonnepanelen

– 25 jaar opbrengstgarantie op zonnepanelen

– 10 jaar productgarantie op Omnik omvormers

– 12 jaar productgarantie op SolarEdge omvormers

– 20 jaar productgarantie op ClickFit montagematerialen

– 10 jaar productgarantie op Schletter montagematerialen

 

Zie Het Zonnig is lid van UNETO-VNI

– Geschillencommissie kan een bindend advies opleggen

– Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten

– 18 maanden leveranciersgarantie op arbeid en materiaal

 

Zie Het Zonnig is VCA-gecertificeerd

 

Goede service

Niet-goed-geld-terug

Niet-goed-geld-terug-garantie

Zie Het Zonnig staat pal achter zijn beloftes en de kwaliteit van de producten die gevoerd worden, daarom bieden we een niet-goed-geld-terug-garantie. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over het aangeschafte pakket dan komen wij de installatie demonteren en krijgt u uw geld terug. Dit geldt tot 1 kalenderjaar na aanschaf. Als u van deze regeling gebruik wilt maken dan moet dat schriftelijk worden medegedeeld aan Zie Het Zonnig binnen 1 jaar na factuurdatum. Als u binnen 8 dagen na levering van de regeling gebruik maakt dan vergoeden we 100% van de aanschafwaarde. Daarna wordt 80% van de aanschafwaarde vergoed.

Vaste aanneemsom

Zie Het Zonnig werkt met een vaste aanneemsom. U zult achteraf niet verrast worden door plotselinge meerwerkkosten.

Mogelijkheid onderhoudscontract

We kunnen u indien gewenst een onderhoudscontract aanbieden. Daarvoor komen we 1 keer per jaar een check uitvoeren. Dan worden spanningen gemeten, kabels op slijtage gecontroleerd en de panelen schoongemaakt. Een Allrisk verzekering is onderdeel van het contract. Productieverlies door een gebrek in het systeem is daarbij gedekt. Ook wordt het risico van een faillissement van de producent van de zonnepanelen en de omvormer gedekt. Uw garantie blijft in dat geval bestaan en een Europese verzekeringsmaatschappij met een A-rating zal u schadeloos stellen als uw paneel of omvormer defect zou raken binnen de garantietermijn.

De zekerheid van een UNETO-VNI installateur

  • Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.
  • Het zit goed met garanties en kwaliteit.
  • Medewerkers houden hun kennis op peil.
  • U bent verzekerd van een deskundig advies.

 

Meer informatie vindt u op de website van de UNETO-VNI.

Service en after-sales

Wij hebben gebaseerd op jarenlange ervaring een selectie gemaakt van producten die van zeer goede kwaliteit zijn. Alle producten die we voeren zijn in het bezit van een keur aan kwaliteitscertificaten. Mocht er toch iets mis zijn of defect raken, dan zullen we het zo snel mogelijk voor u oplossen. Defecte panelen en omvormers zullen we gedurende de garantieperiode waar mogelijk direct vanuit onze voorraad omruilen. Onze leveranciers hebben we echter ook geselecteerd op een snelle service, dus u kunt er in alle gevallen van op aan dat een storing vlot wordt afgehandeld.
We werken lokaal in een kleine straal rond onze vestigingen. Dat betekent ook dat we snel even langs kunnen komen als het nodig is.
Het systeem is verder bijna onderhoudsvrij. De panelen regenen in principe vanzelf schoon. Het kan echter geen kwaad om ze af en toe schoon te maken met lauw water (niet met koud water besproeien als de panelen in de volle zon liggen!).
U kunt zelf zien hoe uw systeem presteert via de webmonitor. Als het systeem minder opbrengt dan vooraf was ingeschat, dan dient u contact met ons op te nemen. We zullen in dat geval voor u uitzoeken waar het aan ligt. Als de oorzaak in het systeem zelf zit zullen we dat natuurlijk verhelpen.

Productgaranties

De zonnepanelen van ET Solar, Solar Frontier en REC hebben een productgarantie van 10 jaar vanaf de datum van verscheping. Alle defecten als gevolg van gebreken in het materiaal of in de afwerking zullen worden hersteld gedurende deze periode, door het paneel in kwestie te repareren, te vervangen of te vergoeden. Dit op voorwaarde dat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden, zoals beschreven in de handleiding.

25 jaar Opbrengstgarantie

Het uitgangsvermogen van de zonnepanelen mag niet meer dan 0,65% per jaar verminderen. In het eerste jaar moet minimaal 97% van het vermogen, zoals aangegeven op het label van het paneel, gehaald worden bij standaard condities. Na 25 jaar moet nog minimaal 81,40% van dat vermogen gehaald worden. Standaard condities zijn een lichtspectrum van AM 1,5 (gelijk aan het lichtspectrum van zonlicht), een instraling van 1000 Watt per vierkante meter en een temperatuur van 25 Co. Als deze opbrengst niet gehaald wordt dan zal de fabrikant extra zonnepanelen bijleveren, defecte zonnepanelen repareren of vervangen of een vergoeding betalen gelijk aan de dan geldende waarde van de te leveren panelen. Dit op voorwaarde dat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden, zoals beschreven in de handleiding.

10 jaar Productgarantie van Omnik

Zie Het Zonnig biedt een standaard productgarantie op Omnik omvormers van 10 jaar. Deze periode is eventueel te verlengen tegen betaling met 5 of 10. Omnik zal het product of een deel van het product vervangen dat bewezen gebrekkig is in ontwerp of vervaardiging gedurende de garantieperiode. Een gebrek dat het gevolg is van o.a. één van de volgende omstandigheden wordt niet gedekt door de garantie: blikseminslag, brandschade, transportschade, onjuiste installatie, onjuist gebruik, onvoldoende ventilatie, veranderingen aan het product niet aangebracht met toestemming van Omnik of door een Omnik technicus.

20 jaar Productgarantie Esdec

De productgarantie van Esdec, de fabrikant van het montagemateriaal van het merk “ClickFit”, bedraagt 20 jaar. De garantie geldt alleen voor de eerste originele installatie. De garantie vervalt indien een gebrek ontstaan is door omstandigheden waarop Esdec geen invloed kan uitoefenen, zoals onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de producten en zeer extreme windsnelheden die bijvoorbeeld optreden in windhozen. Esdec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade en gederfde winst door een defect in het product, maar alleen voor directe schade.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt